Hỏi - Đáp

Xin phép xây dựng quận 8

Xin phép xây dựng quận 8

Giấy phép xây dựng là một phần không thể thiếu trước khi tiến hành thi công xây dựng công trình bởi đây là căn cứ giúp chứng minh gia chủ không phạm phải pháp luật và tránh được những rắc rối có thể xảy ra. Chính vì vậy chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc những thông tin về xin phép xây dựng quận 8.

Xin phép xây dựng quận 8 ở đâu?

Xin phép xây dựng ở đâu? có lẽ còn khá khó khăn đối với những gia chủ lần đầu xin phép. Để xin phép xây dựng quận 8 bạn nên đến ủy ban nhân dân quận 8. 

Địa chỉ: 4 Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.

SDT liên hệ: 028 5431 1355 

Ủy ban nhân dân quận 8

Ủy ban nhân dân quận 8

Hồ sơ xin phép xây dựng quận 8

Theo quy định của luật xây dựng 2014, hồ sơ xin phép xây dựng quận 8 gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng đã được ban hành tại thông tư 15.2016/TT-BXD.
 • Bản sao chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về luật đất đai.
 • Bản sao bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thi công đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật.
 • Đối với công trình xây chen có tầng hầm phải có bản sao của văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận.
 • Bản cam kết đảm bảo an toàn đối với các công trình lân cận.
Hồ sơ xin phép xây dựng quận 8

Hồ sơ xin phép xây dựng quận 8

Thủ tục xin phép xây dựng quận 8

Thủ tục xin phép xây dựng quận 8 gồm 5 bước đầy đủ sau:

Bước 1: nộp hồ sơ đã chuẩn bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của ủy ban nhân dân.

Bước 2: bộ phận này sẽ tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ trong hồ sơ. 

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đầy đủ thì cơ quan có thẩm quyền sẽ gửi giấy hẹn đến lấy giấy phép xây dựng.
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hay chưa hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ hướng dẫn bằng văn bản cho người nộp hồ sơ bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện hồ sơ đúng theo quy định.

Bước 3: cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra, xác định giấy tờ trong hồ sơ có đúng với thực tế và trong quy định hay không. 

Bước 4: cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành trả kết quả và thu lệ phí.

Lệ phí xin phép xây dựng quận 8

Xin phép xây dựng quận 8

Xin phép xây dựng quận 8

Theo thông tư 250/2016/TT-BTC, lệ phí xin phép xây dựng quận 8 sẽ thuộc thẩm quyền của hội đồng nhân dân cấp tỉnh nên lệ phí sẽ do hội đồng quyết định. Chính vì vậy mà lệ phí xin phép xây dựng tại mỗi quận sẽ có sự khác biệt.

Theo đó, lệ phí xin phép xây dựng quận 8 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 75.000 đồng/giấy phép đối với nhà ở riêng lẻ. Tuy nhiên, đối với trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật và người có công với cách mạng sẽ được miễn phí khi xin phép xây dựng.

Thời gian xin phép xây dựng quận 8

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải xem xét giải quyết không được quá 30 ngày.

Đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng mới không được quá 15 ngày làm việc với nhà ở riêng lẻ tại đô thị và 10 ngày với nhà ở nông thôn.

Đối với trường hợp cấp lại hoặc gia hạn giấy phép xây dựng thì không được quá 10 ngày làm việc.

Mẫu đơn xin phép xây dựng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình: Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Quảng cáo/Nhà ở riêng lẻ/Sửa chữa, cải tạo/ Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án/Di dời công trình) 

Kính gửi : ………………………… 

 1. Thông tin về chủ đầu tư:

– Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ): ……………………………… 

– Người đại diện: ………… Chức vụ (nếu có): …………… 

– Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………… 

– Số nhà: ………… Đường/phố …… Phường/xã ………… 

– Quận/huyện Tỉnh/thành phố: ……………………………… 

– Số điện thoại: ……………………………………………… 

 1. Thông tin công trình:

– Địa Điểm xây dựng: ………………………………………… 

– Lô đất số: ………………………. Diện tích ……… m2.

– Tại số nhà: ………………………. Đường/phố ………… 

– Phường/xã ……………………  Quận/huyện …………

– Tỉnh, thành phố: …………………………………………… 

 1. Nội dung đề nghị cấp phép:

3.1. Đối với công trình không theo tuyến:

– Loại công trình: ……………… Cấp công trình: ……………………

– Diện tích xây dựng: ……… m2.

– Cốt xây dựng: ……… m

– Tổng diện tích sàn: …………m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: ……..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

– Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.2. Đối với công trình theo tuyến trong đô thị:

– Loại công trình: ………… Cấp công trình: ………………

– Tổng chiều dài công trình: …… m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

– Cốt của công trình: ………..m (ghi rõ cốt qua từng khu vực)

– Chiều cao tĩnh không của tuyến: …….. m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực).

– Độ sâu công trình: ………….m (ghi rõ độ sâu qua từng khu vực)

3.3. Đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng:

– Loại công trình: ……………… Cấp công trình: ……… 

– Diện tích xây dựng: ……….m2.

– Cốt xây dựng: …………m

– Chiều cao công trình: ……..m

3.4. Đối với công trình quảng cáo:

– Loại công trình: ……………… Cấp công trình: …… 

– Diện tích xây dựng: ……………..m2.

– Cốt xây dựng: …………..m

– Chiều cao công trình: ……………….m

– Nội dung quảng cáo: …………………….

3.5. Đối với công trình nhà ở riêng lẻ:

– Cấp công trình: ………………..

– Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ………m2.

– Tổng diện tích sàn: ………..m2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: ………..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

– Số tầng: (trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.6. Đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa:

– Loại công trình: ……………… Cấp công trình: ………

– Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ……….m2.

– Tổng diện tích sàn: ……….m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: …….m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

– Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.7. Đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến:

– Giai đoạn 1:

+ Loại công trình: ……………… Cấp công trình: ……… 

+ Diện tích xây dựng: …….m2.

+ Cốt xây dựng: ………m

+ Chiều sâu công trình: ………m (tính từ cốt xây dựng)

– Giai đoạn 2:

+ Tổng diện tích sàn: ……..m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

+ Chiều cao công trình: ………m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

+ Số tầng: ……..(ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.8. Đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị:

– Loại công trình: …………  Cấp công trình: …… 

– Tổng chiều dài công trình theo giai đoạn: ………m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

– Cốt của công trình: ……..m (qua các khu vực theo từng giai đoạn)

– Chiều cao tĩnh không của tuyến: ……..m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực theo từng giai đoạn).

– Độ sâu công trình: ………m (ghi rõ độ sâu qua các khu vực theo từng giai đoạn)

3.9. Đối với trường hợp cấp cho Dự án:

– Tên dự án: ………………………… 

+ Đã được: ……….phê duyệt, theo Quyết định số: ……. ngày …………

– Gồm: (n) công trình

Trong đó:

+ Công trình số (1-n): (tên công trình)

* Loại công trình: ………………………….. Cấp công trình: ……………

* Các thông tin chủ yếu của công trình: ……………………………………

3.10. Đối với trường hợp di dời công trình:

– Công trình cần di dời:

– Loại công trình: ………………………………. Cấp công trình: …………

– Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ……………… m2.

– Tổng diện tích sàn: ………………………………… m2.

– Chiều cao công trình: ……………………………… m2.

– Địa Điểm công trình di dời đến: ………………… 

– Lô đất số: ………… Diện tích ………………… m2.

– Tại: ………………………………………… Đường: …… 

– Phường (xã) ………………  Quận (huyện) …………… 

– Tỉnh, thành phố: ………………………………………… 

– Số tầng: ………………………………………………… 

 1. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ………… 

– Tên đơn vị thiết kế: ……………………………………

– Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số …  Cấp ngày … 

– Tên chủ nhiệm thiết kế: ………………………………… 

– Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: … do …  Cấp ngày: … 

– Địa chỉ: …………………………………………………… 

– Điện thoại: ………………………………………………… 

– Giấy phép hành nghề số (nếu có): ……… cấp ngày … 

 1. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ……… tháng.
 2. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 –

2 –

…… ngày ……tháng ….. năm ……

Người làm đơn/Đại diện chủ đầu tư

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Trên đây là những chia sẻ về xin phép xây dựng quận 8 mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc. Hy vọng, qua bài viết này quý vị sẽ dễ dàng hơn khi chuẩn bị hồ sơ và thủ tục xin phép xây dựng.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Bài viết cùng chuyên mục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *