tuyen dung greenhn 1

GREENHN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 2023

Xây nhà trọn gói HCM

tuyen dung greenhn
trưởng phòng hành chính
ks shop drawing scaled

Tuyển dụng Greenhn

Xây nhà trọn gói HCM

Kỹ sư thiết kế kết cấu
KSHT scaled

Tuyển dụng Greenhn

Xây nhà trọn gói HCM

kts concept
kts KTTC

Tuyển dụng Greenhn

Xây nhà trọn gói HCM

Marketing
thực tập sinh kiến trúc

HÌNH ẢNH TẬP THỂ GREENHN

thi công xây nhà trọn gói tại green hanoi

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 5]