Tin tức công ty

GreenHN ký kết hợp tác đào tạo cùng NodeX Asia nhằm phát triển đội ngũ nhân sự

Học tập suốt đời là một trong 8 giá trị cốt lõi của con người GreenHN. Chỉ có học tập mới tạo ra cơ hội để mọi người chống chọi được với những thách thức của thời kỳ đổi mới. Đầu tư cho bản thân để trở thành nhà lãnh đạo mà bạn muốn trở thành. Giá trị của bạn tăng lên khi bạn phát triển kiến thức và kỹ năng của mình. Học tập suốt đời và hạnh phúc suốt đời có mối quan hệ mật thiết với nhau.

Để lãnh đạo công ty ngày càng phát triển và lớn mạnh, công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng GreenHN đã lựa chọn đầu tư vào con người. GreenHN tin rằng, đây là việc làm rất cần thiết để đảm bảo chất lượng sản phẩm thiết kế và xây nhà ngày càng cao cấp.

Ngày 08/09/2023, tại văn phòng tầng 2, trụ sở chính của công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng ban lãnh đạo, trưởng phó phòng đã cùng với Công ty TNHH NodeX Asia ký kết và thống nhất chương trình đào tạo cán bộ nhân viên trong toàn công ty.

Theo thỏa thuận đã ký, việc khảo sát và lên kế hoạch đào tạo chi tiết cho từng phòng ban sẽ diễn ra vào cuối tháng 9, chậm nhất trước ngày 20/10/2023.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *