Hỏi - Đáp

Hướng dẫn thủ tục xin giấy phép xây dựng tại Nam Định

Thủ tục xin giấy phép xây dựng tại Nam Định

Xin giấy phép xây dựng là thủ tục pháp lý trước khi khởi công bất cứ công trình nào. Tại Nam Định cũng không ngoại lệ. Các gia chủ khi xây nhà đều mong muốn quá trình xây dựng diễn ra êm xuôi, thuận lợi từ những bước đầu. Vậy thì vấn đề xin giấy phép càng cần được quan tâm. Bài viết này GreenHN sẽ hướng dẫn bạn đọc tại Nam Định các thủ tục cần thiết để xin giấy phép xây dựng tại Nam Định nhé!

Thủ tục xin giấy phép xây dựng tại Nam Định

Thủ tục xin giấy phép xây dựng tại Nam Định như thế nào?

Điều kiện xin giấy phép xây dựng tại Nam Định

Trước hết bạn đọc cần nắm được điều kiện để xin giấy phép xây dựng đối với tất cả các công trình thuộc bất cứ địa bàn nào trên lãnh thổ Việt Nam.

Các điều kiện chung

 • Thuộc khu vực có quy định phân khu hoặc quy định chi tiết xây dựng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt.
 • Đối với giấy phép xây dựng có thời hạn, khi công trình hết thời gian tồn tại trong giấy phép xây dựng có thời hạn và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất, chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình. Nếu không tự phá dỡ sẽ bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế phá dỡ.

Các điều kiện dành cho nhà ở riêng lẻ

Với các công trình nhà ở riêng lẻ, gia chủ cần đáp ứng đủ các điều kiên chung phía trên và các điều kiện riêng phía dưới như sau:

 • Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.
 • Bảo đảm an toàn cho công trình (các yêu cầu về an toàn môi trường, an toàn công trình lân cận, an toàn hạ tầng kỹ thuật)
 • Thiết kế xây dựng công trình được thẩm định và phê duyệt
 • Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng phù hợp với từng loại giấy phép

Hồ sơ xin giấy phép xây dựng tại Nam Định

Dưới đây là các thành phần giấy tờ, văn bản mà chủ đầu tư cần chuẩn bị để xin giấy phép xây dựng tại Nam Định: 

– 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy kèm theo bản vẽ thẩm duyệt trong trường hợp pháp luật về phòng cháy và chữa cháy có yêu cầu; báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng trong trường hợp pháp luật về xây dựng có yêu cầu, gồm:

+ Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

+ Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình;

+ Bản vẽ mặt bằng móng và mặt cắt móng kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình gồm cấp nước, thoát nước, cấp điện;

+ Các chủ đầu tư lưu ý thêm đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giúp tiết kiệm thời gian xin giấy phép xây dựng

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giúp tiết kiệm thời gian xin giấy phép xây dựng

Thủ tục xin giấy phép xây dựng tại Nam Định

Sau khi chuẩn bị đủ hồ sơ, gia chủ tiến hành theo quy trình sau đây:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại UBND cấp quận/huyện nơi có công trình nhà ở muốn xin giấy phép xây dựng.

Có thể nộp trực tiếp/ trực tuyến hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bước 2: Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ

Cán bộ thuộc UBND huyện – nơi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, tiếp nhận và kiểm tra tính chính xác đầy đủ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn và yêu cầu chủ đầu tư bổ sung thêm giấy tờ trong thời gian 7 ngày làm việc.

 • Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận bổ sung hồ sơ nhưng chưa đáp ứng đúng yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp tục hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ bằng văn bản thông báo. Trường hợp chủ đầu tư vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo thì trong vòng 3 ngày làm việc tiếp theo, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp phép.
 • Trong thời gian 12 ngày đối với công trình và nhà ở riêng lẻ kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình.
 • Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; cơ quan cấp giấy phép xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng.
 • Trường hợp đến hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng ở Nam Định có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến chủ đầu tư và báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn.

Bước 3: Nhận kết quả

Chủ đầu tư tiến hành tới nhận kết quả tại nơi đã nộp hồ sơ theo thời gian ghi trong biên nhận và nộp lệ phí theo quy định. Kết quả trả về bao gồm Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế trình xin cấp giấy phép xây dựng có đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Về lệ phí thì mỗi địa phương có quy định khác nhau và sẽ được thông báo cụ thể khi chủ đầu tư nộp hồ sơ.

Mẫu đơn xin giấy phép xây dựng tại Nam Định

Mời bạn đọc tham khảo mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng sau đây:

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Phụ lục số 1 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình: Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Quảng cáo/Nhà ở riêng lẻ/ ửa chữa, cải tạo/ Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án/Di dời công trình)

Kính gửi: ……………………………………………………..

 1. Thông tin về chủ đầu tư 

– Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ): ……………………………………………………………… 

– Người đại diện: ………………………………Chức vụ (nếu có): …………………………… 

– Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………. 

– Số nhà: …………….. Đường/phố ………………..Phường/xã ……………………………….. 

– Quận/huyện ……………………………….Tỉnh/thành phố: ………………………………….. 

– Số điện thoại: …………………………………………………………………………………….

 1. Thông tin công trình: 

– Địa điểm xây dựng: ……………………………………………………………………. 

– Lô đất số:……………………………………Diện tích …………m2. 

– Tại số nhà: …………….. Đường/phố ……………….. 

– Phường/xã ……………………………………Quận/huyện ………………………………. 

– Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………

 1. Nội dung đề nghị cấp phép:

3.1. Đối với công trình không theo tuyến: 

– Loại công trình: ………………………………………….Cấp công trình: ………………….. 

– Diện tích xây dựng: ………m2. 

– Cốt xây dựng: …….m 

– Tổng diện tích sàn:…… m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất,

tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum). 

– Chiều cao công trình: …..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

 – Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.2. Đối với công trình theo tuyến trong đô thị: 

– Loại công trình: ………………………………………….Cấp công trình: ………………….. 

– Tổng chiều dài công trình:……m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua

từng địa giới hành chính x , phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố). 

– Cốt của công trình: ……..m (ghi rõ cốt qua từng khu vực) 

– Chiều cao tĩnh không của tuyến: …..m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực). 

– Độ sâu công trình: ………….m (ghi rõ độ sâu qua từng khu vực)

3.3. Đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng: 

– Loại công trình: ………………………………………….Cấp công trình: ………………….. 

– Diện tích xây dựng: ………m2. 110 – Cốt xây dựng:………..m 

– Chiều cao công trình: …..m

3.4. Đối với công trình quảng cáo: 

– Loại công trình: ………………………………………….Cấp công trình: ………………….. 

– Diện tích xây dựng: ………m2. – Cốt xây dựng:………..m – Chiều cao công trình: …..m – Nội dung quảng cáo:……………………..

3.5. Đối với công trình nhà ở riêng lẻ: 

– Cấp công trình: …………………..

 – Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ………m2. – Tổng diện tích sàn:……….. m2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

 – Chiều cao công trình: …..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum). 

– Số tầng: (trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.6. Đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa: 

– Loại công trình: ………………………………………….Cấp công trình: ………………….. 

– Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt):: ………m2. – Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất,

tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum). – Chiều cao công trình: …..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt

đất, tầng lửng, tum). 

– Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.7. Đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến: – Giai đoạn 1:

+ Loại công trình: ………………………………………….Cấp công trình: …………………..

+ Diện tích xây dựng: ………m2.

+ Cốt xây dựng:………..m + Chiều sâu công trình:……..m (tính từ cốt xây dựng) – Giai đoạn 2:

+ Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt

đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

+ Chiều cao công trình: …..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt

đất, tầng lửng, tum).

+ Số tầng:……(ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.8. Đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị: 

– Loại công trình: ………………………………………….Cấp công trình: ………………….. 

– Tổng chiều dài công trình theo giai đoạn:….. m (ghi rõ chiều dài qua từng khu

vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính x , phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố). 

– Cốt của công trình: ……..m (qua các khu vực theo từng giai đoạn) 

– Chiều cao tĩnh không của tuyến: …..m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực theo từng giai đoạn).

 – Độ sâu công trình: ………..m (ghi rõ độ sâu qua các khu vực theo từng giai đoạn)

3.9. Đối với trường hợp cấp cho Dự án:

 – Tên dự án:………………………………………………..

+ Đã được: …………..phê duyệt, theo Quyết định số: …………… ngày………… 

 – Gồm: (n) công trình

Trong đó: + Công trình số (1-n): (tên công trình)

* Loại công trình: ………………………………Cấp công trình: …………………..

* Các thông tin chủ yếu của công trình: ………………. ……………….

3.10. Đối với trường hợp di dời công trình: 

– Công trình cần di dời: – Loại công trình: ………………………………………….Cấp công trình: ………………….. – Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ………………………m2.

– Tổng diện tích sàn: ………………………………………………………………………………m2. 

– Chiều cao công trình: …………………………………………………………………………..m. 

– Địa điểm công trình di dời đến: ………………………………………………. 

– Lô đất số:………………………………………..Diện tích …………………………………… m2. 

– Tại: ………………………………………………… Đường: ………………………………………… 

– Phường (xã) ……………………………………Quận (huyện) ………………………………. 

– Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………………….. 

– Số tầng: ……………………………………………………………………………………………………

 1. Đơn vị hoặc ngƣời chủ nhiệm thiết kế: ……………………………………………. 

– Tên đơn vị thiết kế: …………………………………………… 

– Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số …………. Cấp ngày ………… – Tên chủ nhiệm thiết kế: …………………………………………… – Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: ……………do ……. Cấp ngày: ………………… 

– Địa chỉ: ………………………………………………………………………………… – Điện thoại: ……………………………………….. 

– Giấy phép hành nghề số (nếu có): ………………………..cấp ngày …………………

 1. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………………. tháng.
 2. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn

toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu: 1 – 2 – ……… ngày ……… tháng ……… năm …….

Người làm đơn/Đại diện chủ đầu tư

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) 

Các căn cứ pháp lý xin giấy phép xây dựng tại Nam Định

Bài viết trên được chúng tôi tổng hợp lại dựa trên các căn cứ pháp lý sau đây:

– Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14;

– Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

– Nghị quyết số 52/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định;

– Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 về việc ban hanh quy định một số nội dung về phân cấp, trách nhiệm cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Để hiểu rõ và cụ thể về quy định xin giấy phép xây dựng tại Nam Định, bạn đọc có thể tìm đọc các điều luật và Quyết đinh/ Nghị quyết phía trên để hiểu rõ hơn.

Chuẩn bị giấy phép xây dựng là bước đầu giúp quá trình xây nhà diễn ra thuận lợi

Chuẩn bị giấy phép xây dựng là bước đầu giúp quá trình xây nhà diễn ra thuận lợi

Hi vọng qua bài viết, các bạn đọc tại Nam Định đã nắm được sơ bộ các quy định, thủ tục về việc xin giấy phép xây dựng, hỗ trợ quá trình xây nhà diễn ra nhanh và thuận lợi hơn. Trường hợp quá bận bịu với công việc kinh doanh, bạn đọc có thể liện hệ các công ty chuyên về dịch vụ xin giấy phép xây dựng tại Nam Định hoặc để lại thông tin ở dưới để được GreenHN hỗ trợ nhé!

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Bài viết cùng chuyên mục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *