Hỏi - Đáp

Quy trình xin giấy phép xây dựng tại Thái Nguyên

Thủ tục xin giấy phép xây dựng tại Thái Nguyên như thế nào?

Xin giấy phép xây dựng là một thủ tục hành chính bắt buộc đối với công việc xây cất bất cứ công trình nào.Tuy nhiên không phải gia chủ nào cũng nắm rõ được thủ tục này. Nếu bạn đọc đang có dự định xây nhà tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên, mời theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi. Tại đây GreenHN sẽ hướng dẫn bạn đọc thủ tục xin giấy phép xây dựng tại Thái Nguyên cũng như các lưu ý về thời gian, lệ phí thực hiện.

Thủ tục xin giấy phép xây dựng tại Thái Nguyên như thế nào?

Thủ tục xin giấy phép xây dựng tại Thái Nguyên như thế nào?

Xin giấy phép xây dựng tại Thái Nguyên – đối với nhà ở riêng lẻ

Thông tin chung

Mời bạn đọc theo dõi bảng dưới đây để nắm được các thông tin chung nhất về thủ tục xin giấy phép xây dựng tại Thái Nguyên đối với nhà ở riêng lẻ:

Số hồ sơ T-TNG-096372-TT
Cơ quan hành chính Thái Nguyên
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban Nhân dân cấp huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng quản lý đô thị Ủy ban Nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện Giấy phép

Thành phần và số lượng hồ sơ 

Đối với thủ tục xin giấy phép xây dựng tại Thái Nguyên cho nhà ở riêng lẻ, các gia chủ chỉ cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ với các loại giấy tờ sau:

 • Đơn xin cấp phép xây dựng (có xác nhận của địa phương)
 • Giấy xác nhận quyền sử dụng đất (Bản sao có công chứng)
 • Bản vẽ thiết kế công trình xin phép xây dựng

Lưu ý: Về mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng được quy định tại Nghị định 12/2009/NĐ-CP bạn đọc có thể tham khảo mẫu đơn sau đây: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình: Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng /Nhà ở riêng lẻ/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án/Di dời công trình)

Kính gửi: …………………………

 1. Thông tin về chủ đầu tư:

– Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ): …………………………………………………

– Người đại diện: ……………………Chức vụ (nếu có): ………………………

– Địa chỉ liên hệ: số nhà: ………………………. đường/phố: …………………

phường/xã: ………………..quận/huyện: …………….tỉnh/thành phố: …………

– Số điện thoại: ………………………………………………………………….

 1. Thông tin công trình:

– Địa điểm xây dựng:

Lô đất số: ………………………………….. Diện tích ……….. m2.

Tại số nhà: ……………………….đường/phố …………………………….

phường/xã: …………………………. quận/huyện: …………………………….

tỉnh, thành phố: …………………………….…………………………….………

 1. Tổ chức/cá nhân lập, thẩm tra thiết kế xây dựng:

3.1. Tổ chức/cá nhân lập thiết kế xây dựng:

– Tên tổ chức/cá nhân: Mã số chứng chỉ năng lực/hành nghề:

– Tên và mã số chứng chỉ hành nghề của các chủ nhiệm, chủ trì thiết kế:

3.2. Tổ chức/cá nhân thẩm tra thiết kế xây dựng:

– Tên tổ chức/cá nhân: Mã số chứng chỉ năng lực/hành nghề:

– Tên và mã số chứng chỉ hành nghề của các chủ trì thẩm tra thiết kế:….

 1. Nội dung đề nghị cấp phép:

4.1. Đối với công trình không theo tuyến, tín ngưỡng, tôn giáo:

– Loại công trình: ……………………………………….Cấp công trình: ………

– Diện tích xây dựng: …………………………….m2.

– Cốt xây dựng: …………………………….m.

– Tổng diện tích sàn (đối với công trình dân dụng và công trình có kết cấu dạng nhà):…………… m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: …………………m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum – nếu có).

– Số tầng: ………………..(ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum – nếu có).

4.2. Đối với công trình theo tuyến trong đô thị:

– Loại công trình: ………………………………Cấp công trình: ………………

– Tổng chiều dài công trình: …………m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

– Cốt của công trình: …………………..m (ghi rõ cốt qua từng khu vực).

– Chiều cao tĩnh không của tuyến: ………m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực).

– Độ sâu công trình: ……………m (ghi rõ độ sâu qua từng khu vực).

4.3. Đối với công trình tượng đài, tranh hoành háng:

– Loại công trình: ……………………… Cấp công trình: .………………………

– Diện tích xây dựng: ……………………………………m2.

– Cốt xây dựng: ……………………………………m.

– Chiều cao công trình: ……………………………………m.

4.4. Đối với công trình nhà ở riêng lẻ:

– Cấp công trình: ……………………………………

– Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ……………………………………m2.

– Tổng diện tích sàn: ……………………………………m2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: …………m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

– Số tầng: (trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

4.5. Đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa:

– Loại công trình: ……………………Cấp công trình: …………………………

– Các nội dung theo quy định tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương ứng với loại công trình.

4.6. Đối với trường hợp cấp giấy phép theo giai đoạn:

– Giai đoạn 1:

+ Loại công trình: ………………………Cấp công trình: ………………………

+ Các nội dung theo quy định tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương ứng với loại và giai đoạn 1 của công trình.

– Giai đoạn 2:

Các nội dung theo quy định tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương ứng với loại và giai đoạn 1 của công trình.

– Giai đoạn …

4.7. Đối với trường hợp cấp cho Dự án:

– Tên dự án: ………………………………………………………..

Đã được: ………….phê duyệt, theo Quyết định số: ………..ngày …………….

– Gồm: (n) công trình

Trong đó:

Công trình số (1-n): (tên công trình)

* Loại công trình: …………………………Cấp công trình: ……………………

* Các thông tin chủ yếu của công trình: ………………………………………

4.8. Đối với trường hợp di dời công trình:

– Công trình cần di dời:

– Loại công trình: ………………… Cấp công trình: ……………………………

– Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): …………………………………… m2.

– Tổng diện tích sàn: ……………………………………m2.

– Chiều cao công trình: ……………………………………m.

– Địa điểm công trình di dời đến:

Lô đất số: ……………………………Diện tích………………………………… m2.

Tại: ………………………………… đường: ……………………………………

phường (xã) ………………… quận (huyện) ……………………………………

tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………

– Số tầng: …………………………………………………………………………

 1. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ………………………………tháng.
 2. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 –

2 –

  …………, ngày ….. tháng …. năm…..

NGƯỜI LÀM ĐƠN/ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Quy trình thực hiện

Sau khi đã chuẩn bị đủ hồ sơ, chủ đầu tư (CDT)  thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: CDT nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận nhận và chuyển hồ sơ tới Phòng quản lý đô thị UBND cấp huyện

Bước 3:Thẩm định hồ sơ

 • Trong thời gian 7 ngày làm việc, khi thẩm định hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền  phải xác định thành phần hồ sơ còn thiếu, hồ sơ không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo cho CDT bằng văn bản yêu cầu CDT bổ sung hoàn thiện hồ sơ
 • Khi nhận được hồ sơ bổ sung mà vẫn chưa đáp ứng theo yêu cầu thì trong vòng 5 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền tiếp tục thông báo bằng văn bản cho CDT lần 2 về việc yêu cầu bổ sung hồ sơ
 • Trường hợp sau 2 lần bổ sung mà CDT vẫn không hoàn thiện được hồ sơ theo yêu cầu thì trong vòng 3 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho CDT về lý do không cấp phép.

Sau khi xem xét đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng quản lý đô thị UBND cấp huyện soạn thảo giấy phép và trình UBND cấp huyện quyết định.

Bước 4: Phòng quản lý đô thị chuyển kết quả tới bộ phận tiếp nhận để trả kết quả cho CDT

Xin giấy phép xây dựng là bước đầu giúp quá trình xây nhà diễn ra thuận lợi

Xin giấy phép xây dựng là bước đầu giúp quá trình xây nhà diễn ra thuận lợi

Xin giấy phép xây dựng tại Thái Nguyên đối với dự án

Thông tin chung

Tương tự đối với nhà ở riêng lẻ, dưới đây là thông tin chung dành cho việc xin giấy phép xây dựng tại Thái Nguyên đối với dự án:

Số hồ sơ T-TNG-BS20
Cơ quan hành chính Thái Nguyên
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Xây dựng
Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Giấy phép xây dựng, đóng dấu vào các bản vẽ trong hồ sơ thiết kế theo quy định, đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng thì trả lời bằng văn bản và trả lại hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Dự án thường là các công trình lớn, bởi vậy chuẩn bị hồ sơ cũng phức tạp và tốn công hơn so với nhà ở riêng lẻ. Một bộ hồ sơ xin phép xây dựng tại Thái Nguyên dành cho dự án phải bao gồm các giấy tờ sau: 

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng
 • Bản sao công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
 • Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế; kèm bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.
 • Thành phần bản vẽ: Hai (02) bộ bản vẽ thiết kế do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện và đã được chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định. Mỗi bộ gồm:
 • + Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án hoặc tổng mặt bằng từng giai đoạn của dự án, tỷ lệ 1/100-1/500;
 • + Bản vẽ từng mặt bằng trên lô đất tỷ lệ 1/100-1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;
 • + Bản vẽ các các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của từng công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200;
 • + Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 – 1/200 và mặt cắt móng từng công trình tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc tỷ lệ 1/50 – 1/200.
 • + Bản vẽ hệ thống phòng cháy chữa cháy đã được thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng chống cháy, nổ theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy;
 • Ngoài các tài liệu nêu trên, phải bổ sung các tài liệu sau:

+ Quyết định phê duyệt dự án kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở (nếu có) của cơ quan quản lý nhà nước về công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định;

+ Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư theo quy định;

+ Báo cáo thẩm tra thiết kế do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng hoặc tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện.

+ Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận, đối với công trình xây chen có tầng hầm.

Lưu ý: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng dành cho các công trình thuộc dự án được quy định tại Thông tư 10/2012/TT-BXD hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng – mời bạn đọc tìm hiểu kỹ hơn tại thông tư này

Xin giấy phép xây dựng dành cho dự án tại Thái Nguyên phức tạp hơn

Xin giấy phép xây dựng dành cho dự án tại Thái Nguyên phức tạp hơn

Quy trình thực hiện

Các bước thực hiện xin giấy phép xây dựng tại Thái Nguyên dành cho các công trình thuộc dự án như sau:

Bước 1:CDT nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng

Bước 2:Bộ phận tiếp nhận và trả kết chuyển hồ sơ đến lãnh đạo Sở phân công phòng Quản lý kiến trúc, quy hoạch thụ lý hồ sơ

Bước 3: Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch nghiên cứu hồ sơ, xem xét sự phù hợp về quy hoạch, kiểm tra thực địa, dự thảo giấy phép.

Bước 4:Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch trình lãnh đạo Sở duyệt giấy phép xây dựng.

Bước 5: Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

Lệ phí xin giấy phép xây dựng tại Thái Nguyên

Lưu ý về lệ phí:  Quyết định 496/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về mức thu, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành như sau:

Lệ phí cấp phép xây dựng là 50.000VND/ Giấy phép đối với cá nhân và 100.000VND/Giấy phép đối với tập thể 

(Mức lệ phí có thể thay đổi hàng năm, bạn đọc có thể hỏi trực tiếp tại bộ phận nhận hồ sơ)

Trên đây chúng tôi đã hướng dẫn bạn đọc thủ tục căn bản về vấn đề xin giấy phép xây dựng tại Thái Nguyên. Đối với hạng mục nhà ở riêng lẻ, thủ tục cũng không quá phức tạp. Tuy nhiên không phải gia chủ nào cũng có thời gian để quan tâm sát sao được từ đầu tới cuối. 

Nếu bạn có dự định xây nhà tại Thái Nguyên, có thể liên hệ vói chúng tôi hoặc để lại thông tin dưới bài viết này, GreenHN sẽ tư vấn kỹ càng đồng thời hỗ trợ cả mục xin giấy phép xây dựng, gia chủ có thể dành toàn bộ thời gian cho công việc kinh doanh của mình.

Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi bài viết của chúng tôi.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *