Điều khoản dịch vụ

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng GREENHN

1. Giới thiệu

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng GREENHN (GREENHN) là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế và xây dựng uy tín tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng dịch vụ chất lượng cao với giá cả cạnh tranh.

2. Mục đích

Điều khoản dịch vụ này (“Điều khoản”) quy định các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ của GREENHN. Khi sử dụng dịch vụ của GREENHN, khách hàng đồng ý tuân thủ các Điều khoản này.

3. Dịch vụ

GREENHN cung cấp các dịch vụ sau:

 • Tư vấn thiết kế kiến trúc, nội thất
 • Thi công xây dựng nhà ở, công trình dân dụng
 • Cung cấp vật liệu xây dựng
 • Giám sát thi công

4. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

 • Khách hàng có quyền yêu cầu GREENHN cung cấp dịch vụ theo đúng cam kết.
 • Khách hàng có quyền yêu cầu GREENHN sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại nếu dịch vụ không đạt chất lượng.
 • Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ chi phí dịch vụ cho GREENHN theo đúng hợp đồng.
 • Khách hàng có nghĩa vụ cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ cho GREENHN để thực hiện dịch vụ.

5. Quyền và nghĩa vụ của GREENHN

 • GREENHN có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho khách hàng nếu khách hàng không đáp ứng các yêu cầu của GREENHN.
 • GREENHN có quyền thay đổi giá dịch vụ theo thời gian.
 • GREENHN có nghĩa vụ bảo mật thông tin của khách hàng.
 • GREENHN có nghĩa vụ cung cấp dịch vụ cho khách hàng theo đúng cam kết.

6. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản này sẽ được giải quyết theo trình tự sau:

 • Đàm phán: Hai bên sẽ tiến hành đàm phán để giải quyết tranh chấp trong vòng 30 ngày kể từ ngày có yêu cầu giải quyết tranh chấp.
 • Hòa giải: Nếu tranh chấp không được giải quyết bằng đàm phán, hai bên có thể lựa chọn giải quyết tranh chấp bằng hòa giải theo quy định của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).
 • Trọng tài: Nếu tranh chấp không được giải quyết bằng hòa giải,

7. Hiệu lực

Điều khoản này có hiệu lực từ ngày đồng ý sử dụng dịch vụ.

8. Liên hệ

Mọi thông tin chi tiết về Điều khoản này, vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng GREENHN

Địa chỉ: BT1-16 Khu nhà ở cho CBCS cục B42, B57- Tổng cục V, Bộ Công An – X.Tân Triều – H.Thanh Trì – TP Hà Nội.

Điện thoại:  0967.212.388 – 02.466.712.388 – 09.22.99.11.33

Website: https://greenhn.vn

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]