Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web/ứng dụng (https://greenhn.vn) của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau đây về bạn:

 • Thông tin bạn cung cấp:
  • Khi bạn đăng ký tài khoản, chúng tôi có thể thu thập thông tin như tên, email, mật khẩu, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, địa chỉ, v.v.
  • Khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin về nội dung bạn tạo, chia sẻ hoặc tải lên.
  • Khi bạn liên hệ với chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin về nội dung cuộc trò chuyện của chúng tôi.
 • Thông tin tự động thu thập:
  • Khi bạn truy cập trang web/ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin về thiết bị của bạn, chẳng hạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, cài đặt ngôn ngữ, v.v.
  • Chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web/ứng dụng của chúng tôi.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích sau:

 • Cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi cho bạn.
 • Liên lạc với bạn về các vấn đề liên quan đến tài khoản của bạn hoặc dịch vụ của chúng tôi.
 • Gửi cho bạn thông tin marketing và quảng cáo, theo sự đồng ý của bạn.
 • Phân tích dữ liệu để hiểu rõ hơn về nhu cầu của bạn và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
 • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba trong các trường hợp sau:

 • Với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để giúp họ cung cấp dịch vụ cho bạn.
 • Với các đối tác quảng cáo của chúng tôi để hiển thị quảng cáo phù hợp với bạn.
 • Khi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.

Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân của bạn. Bạn cũng có quyền phản đối việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho mục đích marketing hoặc quảng cáo.

Bảo mật thông tin của bạn

Chúng tôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ thông tin của bạn khỏi truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này hoặc cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại (Địa chỉ email hoặc thông tin liên hệ khác).

Cập nhật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách này theo thời gian. Khi chúng tôi thực hiện thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo trên trang web/ứng dụng của chúng tôi hoặc gửi email cho bạn.

Chấp nhận Chính sách

Bằng cách sử dụng trang web/ứng dụng của chúng tôi, bạn đồng ý với Chính sách này.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]